شیوه پرداخت

شیوه پرداخت در تولید ایرانی به چه صورت است:

 

کاربران گرامی در راستای حفظ امنیت خاطر شما در خرید و جهت سهولت بیشتر در خدمات رسانی به شما نیازی نیست که به صورت اینترنتی مبلغی واریز کنید. بلکه بعد از ثبت سفارش و حضور نماینده تولید ایرانی در محل مورد نظر شما و بعد از تحویل کالای مورد نظر می توانید مبلغ را به نماینده ما تحویل دهید و یا کارت بکشید.