• شناسه محصول : 1234
  بسته مواد غذایی تولید ایرانی(کوثر) برنج شیرودی( 5 کیلویی 1 عدد) ماکارانی( زرماکارون 700 گرمی 7 بسته) رب گوجه فرنگی( چین چین 1 کیلویی 1 عدد) - چای ایرانی( 450 گرمی 1عدد) قند (1 کیلویی 2 بسته) تن ماهی( 180 گرمی 1عدد) شکر( 1 کیلویی2بسته) روغن( ورامین810 گرمی2عدد) سویا(200گرمی 1 بسته)
  ۸۶۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1235
  بسته مواد غذایی تولید ایرانی(فدک) برنج شیرودی( 5 کیلویی 1 عدد) ماکارانی( زرماکارون 700 گرمی 5 بسته) رب گوجه فرنگی( چین چین 1 کیلویی 1 عدد) - چای ایرانی( 450 گرمی 1عدد) قند (1 کیلویی 1 بسته) تن ماهی( 180 گرمی 1عدد) شکر( 1 کیلویی1بسته) روغن( ورامین810 گرمی2عدد) سویا(200گرمی 1 بسته)
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1136
  برنج ممتاز گیلان (شیرودی) برنج 5 کیلویی دانه درشت- بدون خرد
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1137
  برنج ممتاز گیلان (هاشمی ) برنج 5 کیلویی دانه درشت-سورت شده- بدون خرد
  ۴۲۵,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1138
  برنج هندی دانه بلند 1121 کیسه 10 کیلویی - GTC
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1139
  شکر 5 کیلویی
  ۱۴۷,۵۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1140
  روغن 5 کیلویی نیمه جامد نرگس روغن خوراکی، حاوی امگا3
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1010
  روغن مایع سرخ کردنی ورامین 810 گرمی 12 عددی
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1011
  روغن مایع مخلوط ورامین 810 گرمی 12 عددی
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1140
  چای زرولگ 450 گرمی
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1141
  تن ماهی شیدسا 180 گرمی - 24 عددی
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1142
  رب گوجه فرنگی چین چین 800 گرمی - 12 عددی
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : 1143
  زرماکارونی 700 گرمی - 20عددی
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
 • شناسه محصول : fara452
  کنسرو گوشت قرمز درروغن 180 گرمی
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود