• شناسه محصول : 30100
  رینگ پراید 4/5JX13H2 تولید کارخانه رینگ سایپا
  ۴۱۱,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
  • با احتساب مالیات برارزش افزوده
 • شناسه محصول : 30101
  رینگ پژو5/5JX14CH -405 تولید کارخانه رینگ سایپا
  ۴۹۳,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
  • با احتساب مالیات برارزش افزوده
 • شناسه محصول : fara245
  رینگ پژو 206 تولید کارخانه رینگ سایپا
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
  • با احتساب مالیات برارزش افزوده
 • شناسه محصول : fara248
  رینگ نقره ای عقب نیسان طرح ترک (تیوبلس)6JX15H2 تولید کارخانه رینگ سایپا
  ۲,۰۲۱,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
  • با احتساب مالیات برارزش افزوده
 • شناسه محصول : fara249
  رینگ نقره ای جلو نیسان طرح ترک (تیوبلس)5JX16H2 تولید کارخانه رینگ سایپا
  ۲,۱۲۲,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
  • با احتساب مالیات برارزش افزوده
 • شناسه محصول : fara251
  رینگ تیبا-ریو 5JX13H2 تولید کارخانه رینگ سایپا
  ۴۴۳,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
  • با احتساب مالیات برارزش افزوده
 • شناسه محصول : fara269
  رینگ ساینا5JX14H2 تولید کارخانه رینگ سایپا
  ۴۴۱,۰۰۰ تومان
  • درصورت تحویل درب منزل 20هزارتومان هزینه حمل به قیمت کالا اضافه می شود
  • با احتساب مالیات برارزش افزوده