• شناسه محصول : 3001
  گوشت منجمد سردست برزیلی گوساله یک کیلوگرم
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  • به انضمام کرایه حمل تا مقصد در تهران
  • حداقل سفارش قابل ارسال 10 کیلو
 • شناسه محصول : 3002
  گوشت منجمد ران برزیلی گوساله یک کیلوگرم
  ۳۰۵,۰۰۰ تومان
  • به انضمام کرایه حمل تا مقصد در تهران
  • حداقل سفارش قابل ارسال 10 کیلو
 • شناسه محصول : 3003
  گوشت منجمد ران وارداتی گوسفند یک کیلوگرم
  به زودی
  • به انضمام کرایه حمل تا مقصد در تهران
  • حداقل سفارش قابل ارسال 10 کیلو
 • شناسه محصول : 3004
  گوشت منجمد قلوه گاه وارداتی گوسفند یک گیلوگرم
  به زودی
  • به انضمام کرایه حمل تا مقصد در تهران
  • حداقل سفارش قابل ارسال 10 کیلو
 • شناسه محصول : 462
  گوشت منجمدگردن برزیلی گوساله یک کیلوگرم
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  • به انضمام کرایه حمل تا مقصد در تهران
  • حداقل سفارش قابل ارسال 10 کیلو
 • شناسه محصول : 468
  گوشت منجمد 5 تیکه وارداتی گوسفند یک کیلوگرم نرخ مصوب دولت
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
  • به انضمام کرایه حمل تا مقصد در تهران
  • حداقل سفارش قابل ارسال 10 کیلو